Privacy

Privacyverklaring

Ik vind het belangrijk zorgvuldig met de gegevens van anderen om te gaan. Voor de verwerking van persoonsgegevens van mensen die bij mij, Elina van der Heijden, een Reikicursus of -behandeling (willen) afnemen of hebben afgenomen ("Reikistudenten/-cliënten"), geldt onderstaand privacybeleid.

Van Reikistudenten/-cliënten kunnen persoonsgegevens worden verzameld zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer zoals die door de Reikistudent-/cliënt zelf worden verstrekt.  Deze gegevens kunnen voor de duur van de relatie student-master en/of cliënt-behandelaar worden bewaard en in elk geval zolang wettelijk is vereist, bijvoorbeeld inzake de financiële rekening en verantwoording (7 jaar). Van Reikistudenten kan daarnaast ook informatie inzake gevolgde cursussen worden bewaard.

De gegevens worden gebruikt voor het onderhouden van contact  met de Reikistudenten/-cliënten en om hun een passende dienstverlening te bieden, alsmede voor administratieve doeleinden. Ze worden uitsluitend gedeeld met derden vanwege administratieve of eventuele andere wettelijke verplichtingen. Als ik om een andere reden gebruik wil maken van gegevens van Reikistudenten/-cliënten, dan zal ik hen hier eerst over informeren en om toestemming vragen. 

Ik doe mijn best om de privacy van Reikistudenten/-cliënten te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met  naam-, contact- en cursusgegevens, ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot de gegevens en dat mijn software up-to-date en beveiligd is.  

Persoonsgegevens worden geactualiseerd indien het contact dit wenselijk maakt of wanneer de Reikistudent/-cliënt daarom verzoekt. Reikistudenten/-cliënten kunnen op verzoek te horen krijgen welke gegevens van henzelf bewaard zijn en desgewenst kunnen deze gegevens verwijderd worden, mits wettelijke termijnen dit toestaan. Hiervoor kun je mij een e-mail te sturen via het adres op de contactpagina.

Neem bij andere vragen over de manier waarop ik persoonsgegevens verwerk gerust contact met me op. Mocht je een klacht hebben over de manier waarop ik je persoonsgegevens verwerk, dan verwijs ik je naar de Autoriteit Persoonsgegevens.

Over cookies e.d.

Deze site wordt mogelijk gemaakt door Blogger, dat cookies van Blogger en Google plaatst en er worden bezoekersstatistieken bijgehouden. Om welke cookies het precies gaat, kun je nagaan op www.cookiechecker.nl. Voor nadere informatie met betrekking tot cookies verwijs ik naar de site van Consuwijzer hierover. Welke cookies je accepteert en welke niet kun je via de instellingen van je browser regelen.

De privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018 en kan zonder nadere kennisgeving worden herzien.