Links

Usui Shiki Ryoho


Het Office of the Grandmaster (OGM) van Usui Shiki Ryoho werd tot maart 2019 belichaamd door Lineage Bearer Phyllis Lei Furumoto en Head of Discipline Paul Mitchell. Een paar weken voor haar overlijden op 31 maart 2019 erkende Phyllis Furumoto de uit Oostenrijk afkomstige Johannes Reindl als haar opvolger.

Het Office of the Grandmaster heeft een eigen site waar je meer over Usui Shiki Ryoho kunt lezen. Grotendeels in het Engels, maar sommige informatie is ook in andere talen beschikbaar.

Phyllis Furumoto heeft jarenlang een eigen radioprogramma gehad met wisselende gasten: Reiki - Balancing Form and Essence. (Deze zijn terug te vinden op de website van het OGM.) Daarna bood ze regelmatig Global Reiki Webinars aan, samen met Rachel Goldberg. Deze webinars zijn terug te vinden op YouTube. In het Engels. 

The Reiki Alliance is een internationale organisatie van masters die Usui Shiki Ryoho beoefenen en onderwijzen. Met informatie over zowel Reiki als collega's in de hele wereld. In meerdere talen, ook het Nederlands.

Reiki Home wil Reikibeoefenaren van alle scholen en stromingen de gelegenheid bieden om zich met elkaar te verbinden.
reikihome.org


Collega-Reikimasters


Nederland
Haren - Elsa van der Heijden, tel 050-534 76 52
Den Bosch - Marijke Vink, www.marijkevink.nl
Den Haag - Rebecca Bredenhof www.reikicentrum-zijn.nl


Argentinië
Tres Arroyos - Carlos E. Sánchez, www.usuishikiryoho.com.ar In het Spaans.